افرادی هستند که با حضور خویش و ژست مطالبه گری، در جریان های خودجوش مردمی در پی دوختن کلاه برای خویشند.

گندم خبر,افرادی هستند که با حضور خویش و ژست مطالبه گری، در جریان های خودجوش مردمی در پی دوختن کلاه برای خویشند.

 

آنان در هر زمان، بسته به شرایط و جو موجود تغییر رنگ میدهند.

 

این موجودات که در منطقه ما به وفور هم یافت میشوند، گاها صفت مطالبه گری هم قبل یا بعد اسم مبارکشان خود نمایی می کند.

 

بزرگوارانی که بالا یاد شدند، خدای موقعیت سوزی و به فنا بردن عمدی، جریان های خودجوش مردمی هستن.

 

در گوشه و کنار سمن ها پرسه میزنند تا به زعم خود لیدری جریانات را داشته باشند، ولی در عوض زمان مناسب بهره برداری شخصی از این جریان سازی می کنند.

 

دوستان و جوانان دردمند سیستانی به جد مراقب اینگونه افراد باشید.

 

قدری بصیرت و جریان شناسی لازمه کار در شرایط کنونی است.

 

این فرد یا افراد از رگ گردن هم شاید به شما نزدیک تر باشند.

 

مراقب باشید که صداقت شما پله ای برای بالارفتن افراد به ظاهر مطالبه گر اما در باطن سود جو نشود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه