شهرگندمــ : هر سه نفر را بخوبی میشناسید هرکدام از آنها در سالهای مختلف عمر خود منشاء برکات فراوانی برای استان بوده اند هر سه را در قامت ریاست دانشگاههای مختلف و بزرگ استان دیده ایم , شهریاری در قامت ریاست دانشگاه علوم پزشکی , دهمرده درقامت ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان و نورا را […]

شهرگندمــ : هر سه نفر را بخوبی میشناسید هرکدام از آنها در سالهای مختلف عمر خود منشاء برکات فراوانی برای استان بوده اند هر سه را در قامت ریاست دانشگاههای مختلف و بزرگ استان دیده ایم , شهریاری در قامت ریاست دانشگاه علوم پزشکی , دهمرده درقامت ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان و نورا را بعنوان رئیس دانشگاه آزاد زاهدان بخوبی بیاد داریم , سه دانشگاهی که امروزه جز افتخارات و اسناد و شناسنامه استان محسوب میشوند.

پس از آن هر سه نفرشان از دانشگاه خارج و به سمت کارهای سیاسی روی آورند , دکتر شهریاری در حال حاضر برای سومین دوره بعنوان نماینده مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور دارد.

دکتر دهمرده پس از دانشگاه سیستان و بلوچستان به دانشگاه زابل آمد و پس از آن استاندار سیستان و بلوچستان شد و سپس در دو استان کرمان و لرستان نیز بعنوان استاندار حضور داشت , درحال حاضر نیز بعنوان مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی کشور حضور دارد.

دکتر نورا پس از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , بعنوان نماینده مردم زاهدان درمجلس هفتم حضور داشت و پس از آن ریاست مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای مختلف کشور از جمله فارس , بوشهر , کهکولیه و بویراحمد , یزد و کرمان و بندرعباس را برعهده داشت و دوره هشتم  نیز بعنوان نماینده مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه انجام وظیفه نمود , وی درحال حاضر نیز به دانشگاه آزاد بازگشته و بعنوان مشاور رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای های کل دانشگاه مشغول بکار میباشد.

برای هر سه این عزیزان آرزوی موفقیت داریم

شما نیز عکسها و تصاویر تاریخی خود را از بزرگان سیستان برای ما ارسال بفرمائید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه