شهر گندمـــ : در سال 1314 در صحن علنی دهمین دوره مجلس شورای ملی رئیس مجلس اعلام کرد عریضه ای از نماینده مردم زابل آقای علی اکبر اسدی دریافت کرده است که در آن خواسته شده است بدلیل کسالت و لزوم معالجه استعفای وی را از مجلس شورای ملی بپذیرند و نکته عجیب ماجرا آنجاست […]

شهر گندمـــ : در سال 1314 در صحن علنی دهمین دوره مجلس شورای ملی رئیس مجلس اعلام کرد عریضه ای از نماینده مردم زابل آقای علی اکبر اسدی دریافت کرده است که در آن خواسته شده است بدلیل کسالت و لزوم معالجه استعفای وی را از مجلس شورای ملی بپذیرند و نکته عجیب ماجرا آنجاست که بدون هیچ بحثی در مجلس بلافاصله استعفای وی پذیرفته می شود اما پیگیری و مطالعه تاریخ آن سالها پرده از حقیقت استعفای نماینده زابل و پذیرش فوری آن در مجلس برمی دارد.
قیام مسجد گوهرشاد از وقایع قابل تعمق در دوران محمدعلی فروغی می باشد. محمدولی اسدی نایب التولیه یکی از قدرتمندان خراسان با استفاده ی اجباری کلاه شاپو مخالفت می کند. مخالفین در مسجد گوهرشاد تجمع کردند و نیروهای رضاشاه اقدام به قتل بیش از دو هزار نفر کردند. در پی این حادثه و دریافت گزارشاتی که در آن صحبت از تحریک مردم توسط محمدولی اسدی مطرح شد در دادگاه صحرایی برای وی حکم اعدام صادر شد.
فروغی رئیس دولت و بهترین رئیس الوزرای رضاشاه با اسدی قرابت داشت. دو تن از دختران فروغی عروس اسدی بودند. طبعاً فروغی در مقام شفاعت برآمد ولی شاه به اندازه یی عصبانی و مشوش بود که نه تنها شفاعت او را نپذیرفت بلکه به وضع موهن و زننده یی فروغی را نیز از کار برکنار ساخت و اسدی را هم اعدام کرد. پس از اعدام محمدولی اسدی از علی اکبر اسدی نماینده مجلس سلب مصونیت شد. او را هم به زندان بردند و دیگر فرزندان اسدی هم گرفتار شدند.

majlis-shoraye-melli

یادداشت : امین نورا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه