گندمـــ پرس : سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای سیستان و شهرداری زابل در اقدامی قابل تقدیر با هدف ایجاد محیطی مفرح و متفاوت که کودکان در کنار والدین باخلق آثار هنری در غالب نقاشی اقدام نمایند ,  مسابقه نقاشی ویژه کوکان و نونهالان باموضوع محیط زیست شهری در محل پارک ملت زابل برگزار کردند.     […]

گندمـــ پرس : سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای سیستان و شهرداری زابل در اقدامی قابل تقدیر با هدف ایجاد محیطی مفرح و متفاوت که کودکان در کنار والدین باخلق آثار هنری در غالب نقاشی اقدام نمایند ,  مسابقه نقاشی ویژه کوکان و نونهالان باموضوع محیط زیست شهری در محل پارک ملت زابل برگزار کردند.

 

20150425115215

 

22

 

20150425115216

 

20150425115217  

 

201504251152151

 

201504251152142

 

 گزارش و تصاویر : رسول عباسی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه