همایش شیرخوارگان حسینی در بخش جزینک

به گزارش گندم خبر، مراسم شیرخوارگان حسینی به صورت متممرکز در حسینیه طباطبائی های بخش جزینک، خودجوش و مردمی برنامه ریزی و برگزار گردید و مادران به همراه فرزندان خود از روستاهای دور و نزدیک به این مراسم تشریف آوردند .      

به گزارش گندم خبر، مراسم شیرخوارگان حسینی به صورت متممرکز در حسینیه طباطبائی های بخش جزینک، خودجوش و مردمی برنامه ریزی و برگزار گردید و مادران به همراه فرزندان خود از روستاهای دور و نزدیک به این مراسم تشریف آوردند .

همایش شیرخوارگان حسینی در بخش جزینک

 

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در بخش جزینک

 

 

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در بخش جزینک

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه