منظور برنامه ریزی مناسب برای انجام پروژه مهر 94 جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیمروز برگزار گردید. به گزارش گندمـ پرس به نقل از روابط عمومی اداره جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیمروز با رویکرد فعالیتهای پروژه مهر 94 و برنامه ریزی مناسب آن با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس اداره برگزار […]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه