گندمـــ پرس : مشورت گرفتن یکی از بهترین روشهایست که میتواند یک کار رسانه ای را از بیراهه نجات دهد و در مسیر درست آن قرار دهد , طی تجربیات گرانبهای که در دوسال گذشته کسب شد و توصیه های بسیار خوبی که از سوی برخی از دوستان و گندمـــ پرسی ها مطرح گردید ,  […]

گندمـــ پرس : مشورت گرفتن یکی از بهترین روشهایست که میتواند یک کار رسانه ای را از بیراهه نجات دهد و در مسیر درست آن قرار دهد , طی تجربیات گرانبهای که در دوسال گذشته کسب شد و توصیه های بسیار خوبی که از سوی برخی از دوستان و گندمـــ پرسی ها مطرح گردید ,  درنهایت تصمیم بر آن شد تا کار بصورت سابق انجام و جهت هرچه بهتر شدن آن حلقه مشورتی گندمـــ پرسی ها تشکیل شود که از نظریات شما عزیزانی که تمایل دارید در بهتر شدن شرایط محل زندگی خود سهیم باشید , استفاده شود.

به همین منظور عصر دیروز دومین جلسه حلقه مشورتی گندمــ پرسی ها برگزار گردید.

حاضرین در جلسه هر یک به بیان دیدگاههای خود درخصوص عملکرد گندمــ پرس پرداختند و پیشنهاداتی جهت بهتر شدن کار و الویتهای کاری که باید بدان پرداخته شود ارائه شد.

دراین جلسه علاوه بر نقد و بررسی روند کاری گندمــ پرس موضوعاتی همچون دریاچه هامون, ناامنی های اخیر شهر زابل , بحث دبیرستان بهیاری سیستان و انتشار گزارش عملکرد ادارات شهرستان واستان مطرح گردید.

 

عزیزانی که تمایل به شرکت در جلسات ماهیانه حلقه مشورتی گندمــ پرسی ها دارند میتوانند از اینجا ثبت نام کنند

 

گندم پرس

 

DSC00346

 

DSC00334

 

DSC00338

 

DSC00339

 

DSC00327

 

گندم پرس

 

DSC00378

 

DSC00389

 

DSC00367

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه