گندمــ پرس : واحد زابل در راستای سیاست های اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی با بهرگیری از روش های نوین و علمی ، استفاده از الگوی کشت مناسب و آبیاری قطره ای محصولات جالیزی، با توجه به کمبود منابع آبی و خشک سالی در منطقه سیستان موفق به برداشت هندوانه و خربزه از مزارع تحقیقاتی شد. […]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه