گندم پرس: تصویری که مشاهده می فرمایید توسط یکی از شهروندان برای ماارسال گردیده که ۵ روز بعد از اجرای آسفالت تهیه گردیده،قضاوت را برعهده ی خود همراهان عزیزمی گذاریم.  

گندم پرس: تصویری که مشاهده می فرمایید توسط یکی از شهروندان برای ماارسال گردیده که ۵ روز بعد از اجرای آسفالت تهیه گردیده،قضاوت را برعهده ی خود همراهان عزیزمی گذاریم.

 

IMG-20160119-WA0000

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه