شهر گندمـــ : همانگونه که وعده داده بودیم بخش دوم سرزده گندمـــ پرسی ها در دانشگاه زابل که مربوط میشود به بازدید کوتاه از ساختمان اداری آموزش مرکزی این دانشگاه جهت اطلاع و آشنایی از خدمات مثبت و گرانبهای مسئولین دانشگاه و بخصوص معاونت و مدیرکل آموزشی دانشگاه , منتشر میشود. ضمن تشکر از مسئولین […]

شهر گندمـــ : همانگونه که وعده داده بودیم بخش دوم سرزده گندمـــ پرسی ها در دانشگاه زابل که مربوط میشود به بازدید کوتاه از ساختمان اداری آموزش مرکزی این دانشگاه جهت اطلاع و آشنایی از خدمات مثبت و گرانبهای مسئولین دانشگاه و بخصوص معاونت و مدیرکل آموزشی دانشگاه , منتشر میشود.

ضمن تشکر از مسئولین محترم دانشگاه و بخصوص معاونت و مدیرکل محترم آموزشی دانشگاه , امیدواریم دیگر عزیزان مسئول در ادارت سطح استان از این محیط کاری زیبا الگو برداری نمایند.

 

Download-Button8

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه