شهرگندمــــ : علیرضا خسروی را همه دوست میدارند و احترامش میکنند , او را میتوان بحق یکی از دلسوزانی نامید که نه بهر نام و نان , بلکه بهر جان دادن برای سیستان تلاش میکند و بس . پس از مدتها که از نعمت قلم توانای این عزیز دل محروم بودیم , ایشان بار دیگر […]

شهرگندمــــ : علیرضا خسروی را همه دوست میدارند و احترامش میکنند , او را میتوان بحق یکی از دلسوزانی نامید که نه بهر نام و نان , بلکه بهر جان دادن برای سیستان تلاش میکند و بس .

پس از مدتها که از نعمت قلم توانای این عزیز دل محروم بودیم , ایشان بار دیگر در آستانه ورود خانم دکتر ابتکار به سیستان دست به قلم شده و جملات را به زیباترین شکل ممکن درکنار هم چیده اند , بیش از این شما را در انتظار نمی گذاریم و دست نوشته ایشان را تقدیم میکنیم به حضور ارجمند تمامی شما  گرامیان و همراهان شهرگندمـــ :

DSC057431

به نام خداوند جان و خرد

بانوی آب و آرزو
از آغاز نخستین هزاره ی کهن تا کنون سرزمین هیرمند چندین هزاره ی پرتکاپو را از سر گذرانده ،در همین جایی که ایستاده ایم هنوز ،در همین سرزمین شگفت انگیز سیستان همین جایی که ریزابه های ریز و درشت هیرمند فرو می ریزد و بر گردا گرد کوه اوشیدا دریاچه ی کیانسه چهره می بندد ،درست از همین مکان ستوده شده مردمان بسیاری پابراین خاک گذاشتند ، زندگی کردند و تا آن زمان که چهره در نقاب خاک کشیدند چشم براه بودند ، چشم براه بانویی از خاندان بهروز تا به دیدار هامون بشتابد و از این دیدار روان فروخفته ی هامون ورجاوند بیدار شود و باز دوباره پیوندهای سرزمینهای پاکیزه ی اورمیه ، بهارلو ، زریوار و جازموریان را تازه کند.

سنت افسانه ی زیبای اوشیدر و آبتنی دختران دم بخت کناره ی هامون در نوروز هرسال ، نشان از آرزویی بزرگ و باز آفرینی اسطوره ی کهنی داردکه همیشه با تدبیر وامید پیوند داشته است.

از همین پیوند بانوی آب و آرزوست که در یک هزاره ، برگزیده یی از آسمان ، نخست تن خویش به همین آب پاکیزه میکند و آنگاه از فراز کوه اوشیدای رازمند با خداوند هستی ها چهره به چهره می شود و مردم گیتی را به نیکی در پندار و کردار و گفتار در زیست کره ی بزرگ فرامی خواند و از همین فرازگاه برکشیده قامت است که مژده ی پیام آوردیگری از آسمان پرستاره ، در بیت الحم رصد می شود و نام پیامبر اخرالزمان (ص) برای مردمانش اندر کتابها برده می شود.
به دیده ی ایرانیان باستان پیوندگاه هیرمند فرمند و هامون ورجاوند خاستگاه فره و فرهنگ شهریاران و نام آوران ایران زمین است که اهریمن بد سرشت در آنجا جادویی زشت پدید آورد.

طلسمی که روان گرشاسپ را در عبادتگاه کرکویه گرفتار و برزو نوه ی رستم را در کوه خواجه به اسارت گرفته است. پریزادگان بد سگال و بد کنش ، دیو خشکسالی ، افریط فقر و پتیارگی…..بازتاب روشنای آسمان را در این سرزمین تیره ساخته و دیدار با نوی آب و آرزو را به درنگ تانی قرار داده .

اما مردمانی که سرشت از اسطوره برگرفته اند ، هیچگاه از امید و آرزو دل نبریده اند و باور دارند که بانوی آب و آرزو خواهد آمد ، از همان راهی که پیشینیان شان به نظاره ایستاده بودند، از همان راهی که اینک با فرزندانشان به انتظار ایستاده اند ، او خواهد به دیدار هامون ، تا فرزندان شایسته و شهریاران کاردان به طلسم رفته را بر جایگاه باز آورد ، او خواهد آمد تا مرزها و فصل های اهریمنی را که تنها یک سده ساخته شده اند برچیند ، او برای وصل و پیوند نواسه گان یعقوب و فرخی و حریز و ابوداود ، با خوانی به گستردگی سرزمین هیرمند از زابل تا کابل خواهد آمد , تا مردمان بی شمار و تبارمند این سرزمین رستم خیز استعمارزده را به میهمانی توسعه فرابخواند با یک برنامه ی فراگیر و با یک هیات راهبردی مشترک همسو با گفتار حکیم ابوالقاسم فردوسی :
…به رستم چنین گفت کز بخردان—–ستاره شناسان و هم موبدان
ز زابل بخواه و زکابل بخواه—– بدان تا بیایند با ما به راه…
شدند انجمن موبدان وردان—ستاره شناسان و هم بخردان…

یادداشت اختصاصی شهرگندمـــ : علی رضا خسروی-کارشناس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری زابل

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه