حسن روحانی

گندم خبر؛ آیا وعده های جناب رئیس جمهور هم همچون زمان ورود با تاخیر خواهد بود؟

گندم خبر؛ آیا وعده های جناب رئیس جمهور هم همچون زمان ورود با تاخیر خواهد بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه