آتش

به گزارش افراد محلی از ساعت ۱۱ امروز آتش در هامون صابوری در منطقه دک گز شعله ور گردیده است.

به گزارش افراد محلی از ساعت ۱۱ امروز آتش در هامون صابوری در منطقه دک گز شعله ور گردیده است.

 

به گزارش گندم خبر, اما آنچه گفته میشود تا بدین لحظه خبری از هیچ یک از ارگان هایی که به نوعی با تالاب در ارتباط میباشند نیست.

 

تنها ۴ محیط بان با دست خالی در حال اطفا حریق می باشند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه