دادستان زابل, نجفی رئیس دادگستری زابل

رئیس دادگستری و دادستان شهرستان زابل از اداره برق این شهرستان بازدید کردند.

رئیس دادگستری و سرگزی دادستان شهرستان زابل از اداره برق این شهرستان بازدید کردند.

 

گندم خبر, در این بازدید توسط عوض زاده مدیر امور برق زابل گزارشی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق درسطح شهرستان در راستای تامین برق پایدار و بهبود شاخص های برق و خدمات دهی بهتر به مشترکین و تکریم ارباب رجوع ارائه گردید.

 

دادستان شهرستان زابل با مشاهده اقدامات شرکت توزیع برق در خدمت رسانی و آماده سازی بسترهای نظارتی سیستمی که منجر به خدمات دهی بهتر ، رضایت مردمی، شفافیت و سالم سازی نیروهای اداری می شود در این بازدید تاکید کرد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه