شهرگندمـــــ : جمعی از دانشجویان و اساتید شرکت کننده در همایش آمایش سرزمین در زاهدان از مکانهای تاریخی سیستان بازدید کردند.   معصومه پرندوار در گفتگو با شهرگندمــ هدف از این بازدید را آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید کشور با فرهنگ و تمدن سیستان عنوان کرد . بزی رئیس شورای شهر زابل که بهمراه شهرداری […]

 شهرگندمـــــ : جمعی از دانشجویان و اساتید شرکت کننده در همایش آمایش سرزمین در زاهدان از مکانهای تاریخی سیستان بازدید کردند.

 

معصومه پرندوار در گفتگو با شهرگندمــ هدف از این بازدید را آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید کشور با فرهنگ و تمدن سیستان عنوان کرد .

بزی رئیس شورای شهر زابل که بهمراه شهرداری زابل و فرمانداری هامون برگزار کننده این مراسم بودند درگفتگو با شهرگندمــ ,  آمادگی شورای شهر و شهرداری زابل جهت حمایت از کارهای فرهنگی را اعلام نمود و گفت : امیدواریم اینگونه بازدیدها و برنامه های مشابه این سیستان را همانگونه که هست به مردم کشورمان بشناساند.

 

 

DSC05605

 

DSC05613

 

DSC05611

 سرپرست شهرداری زابل همراه با بازدیدکنندگان

 

DSC05606

راهداری مسئول زحمت کش واحد خبر زابل در حال تهیه خبر

 

DSC05610

 

DSC05617

 بارانی کارشناس میراث فرهنگی در حال تشریح موزه شهر سوخته برای بازدیدکنندگان

 

DSC05616

 

DSC05621

 

DSC05614

 

DSC05625

 

 

  DSC05633

 

DSC05635

 

DSC05654

 

DSC05649

 

DSC05657

 عکس یادگاری اعضای شورای شهر , شهردار  و مسئولین فرمانداری هامون با اساتید و دانشجویان

 

DSC05658

 

DSC05659

 

DSC05638

کاوشگران شهر سوخته

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه