به گزارش گندم خبر, در این بازدید نجفی مدیرکل جهادکشاورزی، صالحی نژاد مجری طرح و زورقی معاونت مجری طرح همراهی بازدید کنندگان را برعهده داشتند.   در ادامه از ایستگاه های پمپاژ زهک ۲، هامون ۳، هامون ۴، هامون ۱, ایستگاه پمپاژ خط اصلی A و طول خط اصلی B و از اراضی که توسط […]

به گزارش گندم خبر, در این بازدید نجفی مدیرکل جهادکشاورزی، صالحی نژاد مجری طرح و زورقی معاونت مجری طرح همراهی بازدید کنندگان را برعهده داشتند.

 

در ادامه از ایستگاه های پمپاژ زهک ۲، هامون ۳، هامون ۴، هامون ۱, ایستگاه پمپاژ خط اصلی A و طول خط اصلی B و از اراضی که توسط سیستم در هامون پایلوت آبیاری گردیده بود بازدید به عمل آوردند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه