خبرهای بد و تاسف آور در استان سیستان و بلوچستان رو به رشد شده است و گاه و بی گاه آه را از نهاد مردم بالا می کشد!

خبرهای بد و تاسف آور در استان سیستان و بلوچستان رو به رشد شده است و گاه و بی گاه آه را از نهاد مردم بالا می کشد!

 

گندم خبر, در تازه ترین آمار دریافتی, خبرها حکایت از سهم خواهی برخی از نمایندگان به گوش می رسد، از نماینده ای که سوالش را از وزیر جهاد پس گرفت تا سهمی در بین اعضای هیات مدیره یکی ازادارات استان برای برادرش که ۴ سال سابقه کار بیشتر ندارد دریافت نماید.

 

نماینده ای دیگر نیز در حال تلاش و رای زنی برای کسب صندلی معاونت در دانشگاه آزاد اسلامی برای اقوام خویش است.

 

محرومیت و معضلات در استان سیستان و بلوچستان شده است کیسه ای برای برخی افراد تا دائما از کنار آن برای خویش کسب مال و مقام نمایند.

 

سیستان و بلوچستان شناور در دریایی از مشکلات به مسیر طوفان زده خود ادامه می دهد و مردم هر چهار سال رئیس جمهوری و نمایندگانی برای امید به زنده ماندن در باتلاق مشکلات انتخاب می کنند ما آنها امید را در همان روزهای اول نیست و نابود می کنند.

 

در حال حاضر چند نماینده استان در تکاپو برای گرفتن پست و مقام برای خویشاوندان خود می جنگند و باج میدهند و باج میگیرند, همان هایی که روزی از شانه مردم بالا رفتند تا دستگیرشان باشند و صدای رسای آنان در پایتخت اما حال فقط شده اند دستگیر اقوام و پیگیر منافع شخصی خود, همین است که در ایام انتخابات هر فامیلی تلاش دارد نماینده ای از طایفه خویش را روانه مجلس نماید.

 

اگر بنا بر این است که هر نماینده فقط پیگیر منافع و مشکلات ایل خود باشد، ای کاش شورایی تشکیل می شد و هر ۴ سال ۲ نفر را به نوبت انتخاب تا برای تامین منافع اقوامش روانه مجلس نماید.

 

اینگونه دیگر باقی مردم خواسته ای از نماینده نمیداشتند و چشم انتظار رسیدن نوبت به کاندیدای خویش می ماندند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه