سگ

بامداد امروز ارسال چند تصویر توسط مخاطبین بخشی از رعب و وحشتی که حاصل از وجود سگ های ولگرد است را نمایان کرد .

به گزارش گندم خبر از زابل، رژه سگ های ولگرد و فوت افراد بر اثر گزش حیوانات هار، یکی از معضلات بزرگی می باشد که این روزها سیستان دچارش می باشد.

 

تصاویری که در ادامه مشاهده می نمایید در مسیر جاده سیاهمرد ، روبه روی پارک بهار می باشد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه