گندمــ پرس : از دیر باز افرادی سعی داشته اند حرکات اجتماعی را به حاشیه برده و نابود کنند و البته باید گفت تلاش اصلی این افراد سعی درخاموشی جامعه سیستانی بوده , حال نیز پس از مدتها که سیستان و سیستانی از پیگیری حقوق حقه خود بدور بوده , حرکاتی جهت احقاق حق و […]

گندمــ پرس : از دیر باز افرادی سعی داشته اند حرکات اجتماعی را به حاشیه برده و نابود کنند و البته باید گفت تلاش اصلی این افراد سعی درخاموشی جامعه سیستانی بوده , حال نیز پس از مدتها که سیستان و سیستانی از پیگیری حقوق حقه خود بدور بوده , حرکاتی جهت احقاق حق و مطالبه خواسته های منطقی مردم در حال انجام است که گویا برخی این مساله را بر نمی تابند و سعی دارند همین صدای نحیف و جوان را نیز خاموش کنند.
متاسفانه دیده می شود , تا شخص و یا اشخاصی حرکتی نو انجام می دهند با انگ های مختلف از سوی برخی لابی های سیاسی مواجه می شوند , آنهم لابی های که همواره برگرده مردم سوار بوده و حال که به اهداف اصلی خود نرسیده اند , سعی دارند جوانان این بوم را خاموش کنند و به هر طریق که شده آنان را نسبت به سرنوشتشان بی خیال و خانه نشین کنند تا راه برای یکه تازی خودشان باز شود

0000-498 copy.jpg1

 

برای نمونه می توان به حرکات مثبت برادران عباسی (رسول , احمد و حمید)  و رساندن مشکلات مردم به مسئولین امر و نشان دادن زشتی ها و زیباییهای سیستان داشته اند ,  حال پا را از این نیز فراتر گذاشته و وارد فضای اجتماعی شده و از نزدیک سعی در حل مشکلات حاشیه نشینان و گرفتاران در چنگال اعتیاد و دهها درد دیگر , دارند و بازدیدهای شبانه گاها همراه با فرماندار زابل از این خانواده ها دارند و به جد پیگیر حل مشکلات آنها هستند ,  در بسیاری حالات نیز دیده شده است که با رسانه ای شدن وضعیت خانواده های مذکور کمکهای انسان دوستانه ای به این افراد شده و مشکلات برخی از آنان حل گردیده است , اما در هفته های گذشته شاهد بوده ایم  که برخی  سعی دارند این حرکات اجتماعی را به حاشیه برده و یا بهتر بگوییم از بین ببرند  تا خود میدان دار باشند و سود و منفعت شخصی خود را پیگیری نمایند.

هیچ مشخص نیست که بواقع چرا ؟ با جوانان و زحمتکشان این سرزمین جنین برخورد می شود ؟
زحمت کشانی که بی هیچ چشمداشت و عایدات مالی تلاشهای را به امید فردایی بهتر انجام میدهند
آیا بهتر نیست به جای نقد غیرمنصفانه یکدیگر که همه ما در یک جبهه درحال جنگ هستیم , به نقد منصفانه عملکردها در خصوص سیستان بپردازیم و مشکلات را بزرگ کنیم نه اینکه بدنبال اهداف نداشته دیگران نباشیم ؟
بواقع چه اشکال دارد که اگر بواقع هنری داریم رو کنیم , نه اینکه دیگران را تخریب کنیم تا خود به سرمنزل مقصود برسیم ؟

بی شک مردمان این دیار کهن بهترین داوران و از نیک اندیش ترین مردمان کشورمان هستند, پس بهتر است بازویی باشیم برای یکدیگر تا اینکه خدای نکرده بازوان یکدیگر را قطع کنیم.
و اگر کدورتی وجود دارد و یا حرفی شنیده می شود رودرو بیان شود تا پاسخی در شان نیز ارائه تا حق هیچکدام از طرفین ضایع نگردد. یا حق

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه