سفر رییس جمهور به سیستان

چند روزیست که خبر آمدن رییس جمهور در سرزمین طوفان،آفتاب و تشنگی پیچیده است.

گندم خبر؛ چند روزیست که خبر آمدن رییس جمهور در سرزمین طوفان،آفتاب و تشنگی پیچیده است.

 

اما عامه مردم گویا شوقی برای این مسافر ندارند، در سفر قبل قول هایی که داده شد هیچ یک جامع عمل در برنکرد.

 

بزرگترین قولی(ایجاد منطقه آزاد)که در سفر قبلی مردم را امیدوار نموده بود به بهانه های مختلف بر زمین ماند و فرجام آن نا معلوم است.

 

اما شنیده میشود هر اندازه که مردم بی ذوق و شوق اند، ادارات و تیم دولتی در حال چانه زنی جهت جمع آوری سیاه لشکر برای روز سخنرانی رییس جمهور می باشند تا روی سیاه خویش را حداقل در آن دقایق حضور رییس جمهور به ظاهر سپید جلوه دهند.

 

شاید عملکرد درخشان مسئولان دولتی سیستان  این بیم را در وجودشان ایجاد کرده است که نکند مردم آنگونه که باید به  استقبال رییس جمهور برخی خواص نیایند.

 

هزینه های گزاف انتشار بنرهای خوش آمد گویی که به نام ستاد مردمی در سطح شهر نصب گردیده از جیب کدام مردم پرداخت شده؟؟؟ از کدام مردم سخن میگویید؟؟؟همان ها که با شکم گرسنه سر بر زمین میگذارند؟آیاهمان ها هزینه این تبلیغات را داده اند؟

 

اما در کنار این تلاش ها برای جمع آوری سیاه لشکر،هزینه هایی که به ادارات برای تامین مایحتاج تیم پیشواز تحمیل میشود جالب توجه است.

 

همان اداراتی که بعضا شنیده میشود حقوق معوق دارند و در هزینه های جاری خویش همچون خرید چای و قند دچار کمبود بودجه می باشند حال باید تجهیز مهمانسرا نمایند.

 

میوه، آب معدنی، میان وعده، عصرانه، لوازم بهداشتی و… کدام یک از این موارد در سبد روزانه مردم عادی جای دارد؟؟؟

 

دراین روزگار که هرکس به فکر بقاء خویش است چنین اعمال چاپلوس گونه ای به دور از ذهن نیست چرا که راز ماندگاری بر مسند ها همین رفتار ها می باشد.

 

اللهم عجل لولیک الفرج
سید محمدکاظم حسینی طباطبائی
مدیر مسئول وبسایت خبری تحلیلی گندم خبر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه