ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی علیرضا ستوده مدیرکل کنونی بازرسی خراسان جنوبی را به سمت مدیرکل بازرسی استان سیستان و بلوچستان منصوب کرده است. ( خبرگزاری فارس)

20140111_16465933493  ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی علیرضا ستوده مدیرکل کنونی بازرسی خراسان جنوبی را به سمت مدیرکل بازرسی استان سیستان و بلوچستان منصوب کرده است. ( خبرگزاری فارس)

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه