پرویز زورقی

به گزارش گندم خبر, تصویری از ستوانیکم پرویز زورقی که روز گذشته در شهرستان زاهدان آسمانی شد.

به گزارش گندم خبر, تصویری از ستوانیکم پرویز زورقی که روز گذشته در شهرستان زاهدان آسمانی شد.

پرویز زورقی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه