گندم پرس : مردم سرزمینم ۷اسفندماه حماسه آفریدند،حماسه ای ازجنس ایمان، آری مردم دارالولایه سیستان باقلبی سرشار از ایمان وشجاعت به پای صندوقهای سرنوشت رفتند و دیگربار به فرمان مقام عظمای ولایت لبیک گفته و با انتخابی از جنس احساس وخدمت جانی دوباره در کالبد غرور ملی دمیدند. هرچند این بار هم احساس برما پیروز […]

گندم پرس : مردم سرزمینم ۷اسفندماه حماسه آفریدند،حماسه ای ازجنس ایمان، آری مردم دارالولایه سیستان باقلبی سرشار از ایمان وشجاعت به پای صندوقهای سرنوشت رفتند و دیگربار به فرمان مقام عظمای ولایت لبیک گفته و با انتخابی از جنس احساس وخدمت جانی دوباره در کالبد غرور ملی دمیدند.

هرچند این بار هم احساس برما پیروز شد اما امروز برحماسه آفرینی مردمان پاک سرشت سرزمینم سجده می کنیم.

هفتم اسفندماه از صندوقهای سرنوشت سیستان نام دومرد برآمدکه دیوان تابناک زندگی هرکدامشان پرازبرگ های زرین خدمت بود و هرکدامشان باکوله باری از تجربه ،پا به میدان وکالت این ملت گذاشته اند.

امید جاری شده در سیستان گویای این است که این بار مردم سرزمینم انتخابی پرصلابت داشتند وبا ایمان قوی سرنوشت خویش را رقم زدند.

این درحالیست که پیش بینی ها حاکی ازین بود که ؛ تعدد مشتاقان خدمت به سیستان و وابستگی قومی وقبیله ای ،باعث تقسیم آرای مردم شده و انتخاب فرد اصلح با مخاطره مواجه خواهد شد، اما مردم فهیم سیستان این بار قوم گرایی راکنارگذاشته ومنتخبین خود را با رای حداکثری وبه دور از وابستگی و عصبیت های فامیلی و تنها با تکیه و اعتماد بر عقبه ی خدمت راهی بهارستان کردند تا شاید غبار فراموشی و بی مهری از رخساره ی آفتاب خورده ی نیکان مرز نشین سیستان، پاک شود .

 

حال با گذشت ده روز از این حماسه ی بزرگ ، شاهدتلاشهای فراوان منتخبین مردم هستیم هرچندآغاز به کار رسمی آنها شروع نشده است اما با تعهدی درخور، می کوشند تابه اعتماد مردم پاسخ مثبت دهند.

حرف آخرمان با وکلای سیستان بزرگ این است:

نمایندگان مجلس دهم سیستان

عالیجنابان دکتردهمرده ودکترکیخا

مردم دارالولایه سیستان به شما از سر تردید و امید به فرداها و آینده ای نامعلوم،رای ندادند.
بلکه به بینش وافکاربلندتان ،که پیشینه ی دیروزتان بود، آری گفتند.
و به سوابق درخشان خدمتتان رای دادند.
پس قدمهایتان را استوارتر بردارید.
تن زخمی سیستان،تنها امیدش پس از حضرت آفریدگار، افکار؛کردار وتلاشهایتان است.
این انتخاب نشان داد که یگانه برگ برنده مردم درپای صندوقهای سرنوشت، گویا شما دوبزرگوار بودید. آنگونه قدم بردارید که مردم سرزمین مان در آینده،همچنان اسطوره های خدمت و همت شان را ،چونان شما،به نیکی یادکنند و از سر اعتماد.
نه اینکه، خدایی نکرده ،همانند سایرفرزندان دلیرواسطوره ی مان که با عملکردی دور از انتظار، یکی پس از دیگری از گردونه ی اعتماد مردم، پاک شدند .
بی تردید مردم کارنامه تان را به قضاوت خواهند نشست.

     به امید روزهای خوب برای سیستان بزرگ
                                                                                             ابوذر نکویی-سردبیر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه