گندم پرس: کریستال در زابل ارزان است ودر  شهر می توان رد معتادان را از سرقتهای کوچکی زد که با فروش آنها کریستال ۵ هزار تومانی را دود می کنند.    

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه