گندم خبر: صبح امروز مردم سیستان به بستر تالاب هامون در مجاورت کوه اوشیدا رفتند و نماز طلب باران خواندند.

تصویر ارسالی این نماز باشکوه از سوی سرکار خانم شاقوزایی تقدیم به نگاه های گرمتان باد