مردم سیستان خواهان عذر خواهی وی هستند چون آنها به کسی رای دادند که حامی شان باشد، نام شهدا را زنده کند نه اینکه در مجالس عیش و نوش، سوژه خنده و تمسخر جمع شوند.

گندم خبر, احمد علی کیخا، نماینده اصلاح طلب سیستان در مجلس شورای اسلامی که با حمایت برخی جریان های خاص موفق شد به عنوان یکی از دو نماینده مردم ولایت مدار سیستان بر کرسی های سبز بهارستان تکیه بزند این روزها نه تنها وعده وعیدهای خود به این مردم را فراموش کرده بلکه با قهقه های مستانه اش، ولی نعمتان خود و مردمی که چشم امیدشان به اوست را به سخره گرفته و از آنها با ادبیاتی سخیف و (غیرقابل ذکر) یاد می کند.

 

در فایل صوتی پیوست متن، شنیده می شود که وی در کنار بی حرمتی به سیستانیان، در برابر شهید و شهادت نیز چهره واقعی خود را نمایان کرده و از حضور در مجلس سالگرد شهادت یکی از سرداران رشید استان و کشور به دلایل سیاسی و شخصی سر باز می زند.

 

کیخا که در منزل یکی از افراطیون مخالف وحدت شیعه و سنی در تهران پرده از چهره واقعی خود برمی دارد غافل از آن است که چوب خدا صدا ندارد و نمی داند مردم مظلوم و رنج کشیده سیستان، شان شان در آن نیست که نقل محفل خنده و عیاشی او و هم کیشانش شوند.

 

علی ایحال مردم سیستان خواهان عذر خواهی وی هستند چون آنها به کسی رای دادند که حامی شان باشد، نام شهدا را زنده کند نه اینکه در مجالس عیش و نوش، سوژه خنده و تمسخر جمع شوند هر چند که این توهین ها هرگز با یک عذرخواهی ساده از افکار عمومی پاک نخواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه