افشاگری

معاونت منابع آب سیستان یکی از دلایل آلودگی آب مخازن چاه نیمه را عدم رعایت حریم مخازن و ورود زهاب و پساب به داخل مخزن در شمال استان عنوان کرد .

گندم خبر, معاونت منابع آب سیستان یکی از دلایل آلودگی آب مخازن چاه نیمه را عدم رعایت حریم مخازن و ورود زهاب و پساب به داخل مخزن در شمال استان عنوان کرد .

 

علی میرشکار در گفت و گو با خبرنگار گندم خبر در زابل با اسناد و مدارک پرده از دلیلی از دلایل علت آلودگی آب برداشت.

 

معاونت منابع آب سیستان اظهار داشت: بحران کمبود آب و اهمیت حفظ منابع آبی باعث گردید تا سال گذشته به منظور پایش و بررسی شرایط کیفی و کمی آب قراردادی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خوارزمی به عنوان مشاور منعقد گردد.

 

وی افزود: بررسی ها و آزمایشاتی که توسط این تیم مشاور صورت پذیرفت بیانگر این موضوع است که با توجه به عدم ورود آب به مخازن چاه نیمه از سوی افغانستان و رعایت نکردن حریم  توسط برخی ارگان های مستقر در حاشیه های چاه نیمه ها موجب رخ داد آلودگی و رویش ماکرو جلبک شده است.

 

میرشکار بیان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، هشدارهای لازم به دستگاه ها داده شده است که برخی به این هشدار توجه و اقدام به عقب نشینی از حریم نموده اند و برخی دیگر نیز متاسفانه قضیه را جدی نمیگیرند و هیچ توجهی به هشدار ها ندارند.

 

وی گفت: مجتمع تحقیقاتی دانشگاه، شیلات و مجتمع تفریحی شهرداری زابل بیشترین حاشیه ها را از مخازن اشغال نموده اند، که یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگی در آب است.

 

وی تصریح کرد: تاکنون شیلات با تمکین هشدارها اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری برای آزادسازی حریم نموده است.

 

وی ادامه داد: با توجه به مواد ریزمغذی موجود در زهاب و پس آب ورودی به مخازن، بهترین منبع تغذیه برای رویش آلودگی و رشد ماکرو جلبک در حاشیه آب به شمار میروند.

 

وی تاکید کرد: احداث هامونک و برداشت های غیر مجاز از منابع آبی خلاف قانون بوده و تاکنون تذکراتی هم به دانشگاه داده شده است.

 

معاونت منابع آب سیستان افزود: ابلاغ چندین مرحله تذکر به دانشگاه و بی توجهی آنان نسبت به این موضوع, شرکت آب منطقه ای را مجبور به اخذ مجوز قضایی برای تخریب اعیانی ها حاشیه ای آنان نموده است.

 

وی در آخر هشدار داد: اگر خود دانشگاه اقدام به آزادسازی حریم ننماید، شرکت آب و منطقه با توجه به مجوز اخذ شده راسان اقدام خواهد نمود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه