گندم خبر: مردم شهر گشت در جنوب سیستان و بلوچستان از افزایش گندم خبر، ده برابری قبض آب در این منطقه خبر دادند . حسین بر در گفتگو با خبرنگار گندم خبر اظهار داشت: در حالی که شهر گشت با کمبود آب و قطعی مکرر آب در چند ماه اخیر مواجه است، اما اداره آب […]

گندم خبر: مردم شهر گشت در جنوب سیستان و بلوچستان از افزایش گندم خبر، ده برابری قبض آب در این منطقه خبر دادند .

حسین بر در گفتگو با خبرنگار گندم خبر اظهار داشت: در حالی که شهر گشت با کمبود آب و قطعی مکرر آب در چند ماه اخیر مواجه است، اما اداره آب با صدور قبض های بی سابقه برای شهروندان گشت صدای آنها را در آورده است.

این شهروند بیان کرد: قبض هایی که در هر دوره ۵ الی ۶ هزار تومان بوده این بار ۵۰ الی۶۰ هزار تومان و افزایشی چندین برابری داشته است .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه