گندمـــ پرس : بـدین وسیلـه از کـلیه‌ همشـهریان و خیرین شهر زابل جهت کمک در برگزاری مسابقات قهــرمانی اسـتان در رشته وزنه برداری که در این شهرستان در سالن طالقانی در روز پنج شنبه مورخه  94/6/5ساعت 16 بعدازظهر برگــزار مــی شود دعــوت به همکــاری و همیاری مــی شود و شمـاره حسـاب این هیئت به […]

n00039452-b

 

گندمـــ پرس : بـدین وسیلـه از کـلیه‌ همشـهریان و خیرین شهر زابل جهت کمک در برگزاری مسابقات قهــرمانی اسـتان در رشته وزنه برداری که در این شهرستان در سالن طالقانی در روز پنج شنبه مورخه  94/6/5ساعت 16 بعدازظهر برگــزار مــی شود دعــوت به همکــاری و همیاری مــی شود و شمـاره حسـاب این هیئت به شماره 17965121/63 بانـک ملت اعــلام مـی شود.

 

ضمـناً از همـکـاری دکـتر نصیری ، حاج رضا سرابندی ، هــادی ارباب و مهــدی ارباب و دیگــر خیرین کـه در این راه مـا را یــاری رساندند کمـال تشکـر و قــدردانــی را داریـم.

 

رضـــا هرمزی ـ مسئول هیئت وزنــه بـــرداری شهرسـتان زابـــل

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه