گندم خبر, با حمایت های مالی و اجرای طرح های اشتغال زایی مستمر کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر هامون استان سیستان و بلوچستان انگیزه مهاجرت کاسته شده و باعث اشتغال زایی برای افراد دریافت کننده وام و دیگر شهروندان این شهر شده است.