آمار و اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که اداره منابع طبیعی زابل به دلیل غصبی بودن زمین پلمپ گردیده است.

آمار و اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که اداره منابع طبیعی زابل به دلیل غصبی بودن زمین پلمپ گردیده است.

 

گندم خبر, در این اطلاعات آمده است که در سال ۹۲ رای به نفع صاحب ملک صادرگردید وسپس به دادگاه تجدید نظر ارسال گردید و آنجا نیز رای صادره تایید شد.

 

برخی منابع میگویند چندین مرحله به مسئولان منابع طبیعی قبل از اجرای حکم تذکر داده شده است اما توجهی به این تذکرات نشده است که سرانجام منجر به پلمپ اداره گردید.

 

قابل ذکر است که چندین ارگان دیگر من جمله بیمارستان امیرالمومنین (ع) نیز در پلاک مذکور می باشند که باید حکم اجرا شود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه