عزیزانی که در زیر اسپیلت ها آرمیده اید فکر نمی کنید این هوا نیاز به صدور فرمان تعطیلی ادارات را داشته باشد؟

گندم خبر: انداحوالات استانی بدون سکان داری بدون اراده و سرعت عمل در لحظات حساس که نیاز به تصمیم گیری دارد.

 

ماه ها از انتخاب سید دانیال محبی نیا به عنوان نماینده ارشد دولتی در استان سیستان و بلوچستان میگذرد اما هیچ تغییر و بهبودی در اوضاع احساس نمی شود که هیچ گاها شاید دچار بحران هایی نیز که ناشی از عدم مدیریت صحیح و تصمیم گیری های به موقع استاندار و تیم تحت فرمان وی است.

 

انتخابی که بعد از این مدت از حضور وی موجب ابراز گلایه های از سوی افراد و گروه های مختلف و حتی هم سو با دولت روی کار همراه بوده است.

 

می توان گفت تنها کسانی از این انتخاب خرسندن که خود را عامل این تغییر میدانند.

 

بگذریم سخن در اینباره زیاد است که اگر بیش از این بخواهیم به آن بپردازیم باعث هرز رفتن مبحث اصلی خواهد شد.

 

امسال منطقه سیستان بدترین شرایط اعم از هوا و آب را در حال تجربه است.

 

این در حالیست که هیچ یک از نهادها گویا اراده ای جهادی در کاهش مصائب این مردم را ندارند.

 

طوفان از دو شب گذشته با اخطاریه روزهای گذشته اداره کل هواشناسی شروع به وزیدن کرد تا معادله نیم حل شده قدیم به اثبات برسد و مشخص شود استان سیستان و بلوچستان همچنان درگیر و دار ناتوانی در گرفتن تصمیمات لحظه ای است.

 

مردم سیستان در زیر خروارها خروار خاک در حال دفن شدن هستند و مدیران دولتی در استان و شهرستان تکانی به خود نمی دهند.

 

نمیدانیم باید شرایط به چه حدی از بحران برسد که جنابان زحمت تشکیل جلسه بحران دهند؟

 

عزیزانی که در زیر اسپیلت ها آرمیده اید فکر نمی کنید این هوا نیاز به صدور فرمان تعطیلی ادارات را داشته باشد؟

 

شاید طولانی شدن چندین ساله این شرایط باعث این ذهنیت شده است که مردم که دیگر عادت کرده اند.

 

جناب استاندار لطفا برای لحظاتی همان طور که در زیر اسپیلت خنک دفتر خویش نشسته اید چشمان مبارک را بر روی هم بگذارید و تصور نمایید سکان دار استان محل تولد خود می باشید، تصمیمی در همان لحظات و ذهنیت برای این مردم بگیرید.

 

ای کاش بلایی می آمد و به یکباره همه دفن میشدیم که چنین شاهد عذاب خانواده و فرزندان خویش نمی بودیم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه