تصویر ارسالی توسط شهروند خبرنگار از زابل نشان می دهد در روز تعطیل از خودرو دولتی برای حمل اسباب و وسایل شخصی استفاده شده است .

گندم خبر, تصویر ارسالی توسط شهروند خبرنگار از زابل نشان می دهد در روز تعطیل از خودرو دولتی برای حمل اسباب و وسایل شخصی استفاده شده است .

 

امید است جناب استاندار و مدیران تحت امر ایشان در خصوص استفاده از خودرهای دولتی دستورالعمل جدیدی ارائه و در آن حمل وسایل شخصی مدیران را نیز اضافه نمایند!

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه