گندم پرس:آنالیز صورت گرفته از برخی فضاها،محفل ها،جلسات و نشست های کاندیدا با مردم  بیانگر رقابت سرسخت طرفداران نامزدهای انتخاباتی در منطقه سیستان می باشد وبا نزدیک شدن به هفتم اسفند ماه شاهد اتفاقات ناپسند در کنش برخی از کاندیدا و طرفدارانشان می باشیم به طوری که این رقابت باعث شده بعضی از نامزدهای انتخابات […]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه