گندم پرس: برآن شدیم باتوجه به ایام عید و اینکه بیشترمردم ازتمام مناطق سیستان بازدید دارند نظرسنجی درسایت قراردهیم تابرای شهردارانی که اهتمام بیشتری برای فعالیت درحوزه ی کاری خود داشته اندتشویقی و برای آنانی که خدایی ناکرده کم کاری داشته اند تلنگری باشد.   [poll id=”1″]

گندم پرس: برآن شدیم باتوجه به ایام عید و اینکه بیشترمردم ازتمام مناطق سیستان بازدید دارند نظرسنجی درسایت قراردهیم تابرای شهردارانی که اهتمام بیشتری برای فعالیت درحوزه ی کاری خود داشته اندتشویقی و برای آنانی که خدایی ناکرده کم کاری داشته اند تلنگری باشد.

 

[poll id=”1″]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه