گندمـــــ پرس : مهمترین و اصیل ترین وظیفه یک روابط عمومی پویا و فعال در هر ارگانی تلاش برای انتشار و انعکـاس فعالیت ها و اهداف سازمانی می باشد. هــر یک از مسئولان روابط عمومـی ها باید در تعامل و همکاری با رسانه های جمعی، به اشتراک نظر درباره ارائه و انتقال اهم رویدادهای مرکز […]

گندمـــــ پرس : مهمترین و اصیل ترین وظیفه یک روابط عمومی پویا و فعال در هر ارگانی تلاش برای انتشار و انعکـاس فعالیت ها و اهداف سازمانی می باشد. هــر یک از مسئولان روابط عمومـی ها باید در تعامل و همکاری با رسانه های جمعی، به اشتراک نظر درباره ارائه و انتقال اهم رویدادهای مرکز یا مجموعه کاری خود ،دست یابند.

روابط عمومی

 

در یک دستگاه اداری سالم هدفمند، انتقال اخـبار و عملکرد ســازمــانــی به مخــاطبان از طــریق رســانه ها امری ضروری ست است که منجر به ایجاد ارتباط موثر با مردم و اعتماد سازی می گردد .

 

 

با توجه به حساسیت و اهمیت این امر معمولاً روابط عمومی ها در چارت اداری خود واحدی را تحت عنوان مدیریت ارتباط با رسانه ها دارند -با حضور مستمر افرادی که از تجربه، تخصص، درایت و آگاهی کافی نسبت به وظایف و حوزه سازمـانی خود برخـوردار بوده و دارای ارتباطـات قوی و مؤثر هستند . اما متاسفانه بــرخـــی سازمان ها و ادارات شهرستان زابل از این مهم بی بهره بــوده و رسـانه های حوزه سیستان، جایگــزین روابط عمومی ها شده انـد و در یک گردونه ی وارونه مسولان رسانه ها در پی یافتن مسولین روابط عمومی ادارات جهت کسب اخبار، رویکرد و عملکرد ادارات در حوزه ی فعالیت شان هستند.

 

 

 

مــدیران روابط عمومــی به واقع مدیران افکار عمومی اند و قادرند از محمل رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی استفاده نمایند. در بهترین حالت روابط عمومی رسانه را برای فرایند اطلاع رسانی در اختیار می گیرد و به جلب افکار عمومی می پردازد که متاسفانه این مساله هم در بـــرخـــی از سازمان ها و ادارات حوزه سیستان مشاهده نمی گــردد و اکثر ادارات فـاقد پایگاه اطلاع رسانی می باشند .

 

در ســالـی که مـزین به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت می باشد روابط عمومی های ادارات می بایست بعنوان یـک پـل ارتبـاطی صادقانه بین دولت و مردم عمــل کنند اما برخی ادارات سیستان کــه در راس آن فــرمانداری می باشـــد در انجام این امر خطیر کوتاهی نموده و اخبــار مــربوط به اکـــثر جلســات و بــرنامه ها اطـــلاع رســـانی نمی گـــردد.

 

ما امیدواریم فــرمانداران محتــرم حوزه ی سیستان با عنایت ویژه به فرمایش مقام عظمای ولایت در تایید اهمیت حضور فعال رسانه های مجازی، برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، در راســتای تحقق این امــر مـهم چــاره ای بیندیشند .

 

عـلیـرضـــا بارانی

ســـردبیــر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه