گندمــــ پرس : از دیرباز بحث پست گرفتن معاونین استاندار در هیات های ورزشی استان وجود داشته و این افراد جدای از مباحث توانمندی در بحث ورزش و آشنایی با ورزش مربوطه تنها به دلیل اینکه از نفوذ بالای اداری برخوردار بوده اند بعنوان روسای هیاتهای ورزشی استان برگزیده شده اند.   درگذشته و بخصوص […]

گندمــــ پرس : از دیرباز بحث پست گرفتن معاونین استاندار در هیات های ورزشی استان وجود داشته و این افراد جدای از مباحث توانمندی در بحث ورزش و آشنایی با ورزش مربوطه تنها به دلیل اینکه از نفوذ بالای اداری برخوردار بوده اند بعنوان روسای هیاتهای ورزشی استان برگزیده شده اند.

n00080554-b

 

درگذشته و بخصوص درزمان مدیرکل قبلی ورزش و جوانان استان گفته میشد که این انتصابات بدلیل این است که معاونین استاندار وی را در ابقاء در پست مدیرکلی کمک کنند که البته بی راه هم نبود و بعضا حمایتهای نیز صورت میگرفت.حال باید دید این مساله به چه دلیل رخ میدهد.

متاسفانه هرچه امروزه باب است اینکه کارهای دولت گذشته مورد نقد ما قرار دارد اما وقتی خوب نگاه میکنیم متوجه میشویم که عملکرد دولتمردان کنونی دربرخی حوزه ها ازجمله ورزش بی شباهت به عملکرد دولتمردان گذشته نیست.

این مساله بیشتر اما در فوتبال نمود داشت که دو رئیس قبلی هیات فوتبال استان هر دو ازمعاونین استاندار بودند و عملا متاسفانه شاهد رشد فوتبال نبودیم که هیچ بلکه گاها عقبگرد نیز مشاهده میشد , البته نباید از عملکرد مثبت این عزیزان نیز چشم پوشی کرد.

حال نیز این مساله و روند اشتباه به قوت خود باقیست و یکی دیگر از معاونین استاندار بعنوان رئیس هیات تکواندو استان برگزیده شد.

به گزارش گندمــ پرس به نقل از فارس علی اصغر میرشکار  سرپرست فعلی هیات تکواندو استان و معاون امنیتی استانداری , از بین 6 کاندیدا بعنوان رئیس هیات تکواندو استان انتخاب شد تا بار دیگر شاهد علاقه سیاستمداران استان به مقوله ورزش باشیم .

حال چرا این سیاستمداران در نقش حامی ورزش و ورزشکاران به میدان نمی آیند و تنها با اشغال کردن پستهای هیاتهای ورزشی اهتمام دارند سوالیست که در اذهان بسیاری از ورزشکاران نقش بسته است .

البته امیدواریم این مساله جدای از اینکه عزیزان دو شغله محسوب میشوند (البته گفته خواهد شد با عنایت به اینکه حقوقی دریافت نمیشود این یک پست محسوب نمیشود) بتوانند کاری مفید و درخور جهت پیشرفت این رشته ورزشی موفق دراستان بردارند , که از شخصی مانند علی اصغر میرشکار با آن توانمندی کمتر از این هم انتظار نیست و نمیرود , بی شک عملکرد مثبت وی دراین عرصه میتواند خاطرات تلخ حضور دولتمردان استان در ورزش را از اذهان پاک کند و اعتماد جامعه ورزش به این عزیزان را بیش از گذشته نماید.

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه