شهرگندمـــ : آنچه مشاهده میفرمائید تصاویریست که توسط گندمــ پرسی های نیمروز برای ما ارسال شده است و حکایت از مدفون شدن اداره تازه تاسیس میراث فرهنگی و صنایع گردشگری نیمروز بر زیر خاک دارد.    

شهرگندمـــ : آنچه مشاهده میفرمائید تصاویریست که توسط گندمــ پرسی های نیمروز برای ما ارسال شده است و حکایت از مدفون شدن اداره تازه تاسیس میراث فرهنگی و صنایع گردشگری نیمروز بر زیر خاک دارد.

 

IMG-20150206-WA0023

 

IMG-20150206-WA0024

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه