با تغییر مدیریت در مجموعه اداره آب و فاضلاب شهرستان زابل, انتظار برای تغییر رویه مدیران قبلی بیش از گذشته انتظار می رفت.

گندم خبر, سالهاست روند پیشرفت امورات شهری در زابل منفی شده است که تمام ادارات و ارگان ها در این آمار نقش کلیدی را ایفا نموده اند و این را می توان زمانی فهمید که هنوز هم در شهرستان زابل نقاطی یافت می شود که از آب شرب استانداراد بی بهره اند.

 

یکی از این نقاط باهنر ۱۵ است که بیش از یکسال از درخواست ساکنین این محل برای انشعاب لوله آب که تعداد هفت خانوار می باشند, می گذرد که از مدیران قبلی و فعلی هیچگونه خواست و اراده ای برای رفع مشکل این شهروندان دیده نشده است.

 

امیدواریم مدیر آب و فاضلاب زابل صدای مردم و درخواست هایشان را جامه عمل بپوشاند و اگر در توانش نیست پاسخی در خور شان مردم مظلوم و رنج دیده منطقه به آنان بدهد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه