گـــندمـــــ پرس : ادارات شهرستان های نیمروز و هیرمند امروز هم با توجه به تداوم توفان شدید گرد و خاک و افزایش غلظت ذرات معلق در هـوا تعطیل شد.

گـــندمـــــ پرس : ادارات شهرستان های نیمروز و هیرمند امروز هم با توجه به تداوم توفان شدید گرد و خاک و افزایش غلظت ذرات معلق در هـوا تعطیل شد.

طوفان سیستان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه