انحصارطلبی فرماندار سیستان

بعد از گذشت چندین ماه از تغییر در سکانداری استانداری تازه گویا شروع تغییرات در فرمانداران استان سیستان و بلوچستان با معرفی ....

بعد از گذشت چندین ماه از تغییر در سکانداری استانداری تازه گویا شروع تغییرات در فرمانداران استان سیستان و بلوچستان با معرفی حمیدالدین یوسفی به عنوان فرماندار جدید شهرستان خاش آغاز شده است.

 

گندم خبر , براساس گزارش سایر رسانه ها به زودی قرار است فرمانداران شهرستان های چابهار، کنارک و دلگان نیز معرفی و منصوب گردند.

 

استاندار گویا دست به کار شده است تا چیدمان کابینه خود را براساس سیاست هایش اعمال نماید.

 

شروع تغییرات فرمانداران را از خاش آغاز نمود و باید دید آیا وی میتواند این تغییرات در خصوص فرمانداران شمال استان نیز اعمال نماید و خاتمه گر حکومت های چندین ساله آنان گردد؟

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه