گندمـــــ پرس : بیشترین تعداد اقشار جامعه کنونی ما را جوانان تشکیل داده که این قشر از افراد در زمان حال با مشکلات بسیار و متنوعی در گیر هستند، ویکی از مشکلات کنونی جوانان در سطح شهرستان هیرمند بیکاری اکثر جوانان است.     شهرستان هیرمند در نقطه صفر مرزی با کشور افغانستان قرار دارد […]

گندمـــــ پرس : بیشترین تعداد اقشار جامعه کنونی ما را جوانان تشکیل داده که این قشر از افراد در زمان حال با مشکلات بسیار و متنوعی در گیر هستند، ویکی از مشکلات کنونی جوانان در سطح شهرستان هیرمند بیکاری اکثر جوانان است.

 

IMG_5089-300x169

 

شهرستان هیرمند در نقطه صفر مرزی با کشور افغانستان قرار دارد که اکثریت جمعیت این شهرستان را جوانان و نو جوانان تشکیل میدهند،  که این جونان از معضلی به نام بیکاری رنج می برند .

 

 

اگرچه هر روز بیش از پیش تاوان سنگین بیکاری جوانان را می پردازیم، اما هنوز این مشکل حل نشده است،بیکاری جوانان نه تنها ضرر و زیان های گوناگون اقتصادی و اجتماعی برای جامعه ما ایجاد کرده، بلکه ضربات سنگین فرهنگی و اخلاقی به جامعه وارد کرده ،و  به گفته جامعه شناسان و کارشناسان یکی از علل اصلی رشد بزهکاری در جوانان امروز جامعه، بیکاری است.

 

IMG_5095-300x169

 

در گذشته نه چندان دور به دلیل مرزی بودن شهرستان با کشور افغانستان اکثر مردم از پیر و جوان در مرز فعالیت داشته و امورات زندگی را میچرخنداند اما چند سالی است که با بسته شدن مرز ،بسیاری از مردم جهت تامین مغیشت خود به استان های دیگر کوچ کردند و کسانی که توان رفتن نداشتند  رو به شغل های کاذب آورده و با دست فروشی به شکل سختی مایحتاج زندگی را فراهم میکنند.

 

معضل بیکاری باعث خطراتی از قبیل اعتیاد و کاهش ازدواج جوانان را در پی خواهد داشت زیرا از آنجایی اکثریت جوانان شهرستان اوقات فراغت خود را نمی دانند چگونه سپری کنند رو به مواد مخدر می آورند.

 

IMG_5101-300x169

 

مهمترین عامل بروز اعتیاد در جامعه عدم اشتغال جوانان و بیکاری آنها است، نقش دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد، از آنجایی که وعده های دولت تدبیرو امید در ریشه کن کردن معضل بیکاری یکی از شاخصه های اصلی به روی کار آمدن دولت بوده باید معضل بیکاری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا جوانان سرگرم کار و فعالیت شوند زیرا که این موضوع شادی درونی برای انها فراهم می‌سازد.

 

منبع : نـدای هـیرمنـد

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه