قانون و مجازات

خانواده جان باختگان حادثه خیابان مولوی بدانند که براساس بند 13 قانون شهرداری ها، مسئولین شهرداری موظف اند دیوارهای شکسته ، قدیمی را شناسائی و نسبت به تخریب آنها اقدام نمایند.

گندم خبر: غروب پنجشنه بود که رسانه ها خبر از ریزش آوار در خیابان مولوی زاهدان دادند که در پی آن ۴ نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

 

حکایت از این قرار بود که خانواده ای در حال عبور از کوچه بودند و به یکباره دیواری از خشت و گل و فرسوده برسر آنان فرو ریخت و تعدادی از آنان زیر آوار ماندند.

 

خانواده های این جان باختگان و سایر شهروندان بدانند که براساس بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، مسئولین شهرداری موظف اند دیوارهای شکسته ، قدیمی و … را در سطح شهر شناسائی و چون بیم خطر فرو ریختن روی عابرین میرود نسبت به تخریب آنها اقدام نمایند.

 

با عنایت به اینکه شهرداری زاهدان به وظایف قانونی اش در این خصوص عمل نکرده است و موجب کشته شدن تعدادی از عابرین بی گناه در خیابان مولوی شده اند شهروندان زاهدانی می توانند از شورا و شهرداری به محاکم قضایی شکایت کنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه