گندمــــ پرس : همایش هنر و ادب سیستان ؛ همایشی گـرچه خیلی دیـر و بـرای اولین بار پس از انقـلاب بـرای پاسداشت فـرهنگ و تمدن اصیل سیستان برگـزار شد ولـی باز هم شاهـد اثـرات بسیار خـوب در روحیه مـردم و خصـوصاً اتحـاد مسئولین و نمایندگـان مختلفـی از سیستان بودیـم .   برای برگـزاری این همایش […]

گندمــــ پرس : همایش هنر و ادب سیستان ؛ همایشی گـرچه خیلی دیـر و بـرای اولین بار پس از انقـلاب بـرای پاسداشت فـرهنگ و تمدن اصیل سیستان برگـزار شد ولـی باز هم شاهـد اثـرات بسیار خـوب در روحیه مـردم و خصـوصاً اتحـاد مسئولین و نمایندگـان مختلفـی از سیستان بودیـم .

 

برای برگـزاری این همایش افـراد بسیاری از جمله. آقایان سید علی حسینی ، عـادل مـزاری ، دکتر تقی رخشانی و……. زحمت کشیدند که هـرکـدام تاثیر بسزایی در برگـزاری همایش داشتند ولیـ در این بین نباید نقش آقـای عـادل مزاری را نادیده گرفت.

 

کسی کـه وقتی مشاهده میکرد، افرادی که داعیـه ی سیستان دوستی و فرهنگ دوستی داشتند در دقیقه نود جا می زدند، اینجا این عادل مزاری ( رئیس دبیرخانه کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور ) بـود کـه همه جانبه و با نهایت تـوان و استفاده از تمام ظـرفیتها و از صفـر تا صـد همایش در کنار مردم و برگــزار کنندگـان این همـایش بود.

 

و همین زحمـات فـراوان و بی چشم داشت آقای مزاری باعث شد که در اختتامیه وقتی تقی رخشانی پشت تریبون قرار گرفت،مدتی راجع به این عزیز و زحمـاتش صحبت کـرد ولـی در تمام مـدت سخنرانی آقـای رخشانـی، تواضع و فروتنی و عشق به سیستان در چهـره عـادل مزاری موج میزد .

 

در پایان سخنرانـی ، آقـای رخشانـی جملـه ای را برای تشکر از عادل مزاری گفت که مورد استقبال و تشویق بی نظیر حضار قــرار گـرفت،تقی رخشانی جمله ای را که توسط شخصیت کارتونی برنامه خنـدوانـه (جناب خان) به کـار برده میشد در وصف زحمات آقای مزاری به کار برد و این جمله از این قرار بود : ” آقـا عـادل ؛ بـوس بـوس”

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه