نماینده

پرستو صالحی با انتشار ویدئویی از خود استاندار, فرماندار و نمایندگان سیستان را خطاب قرار داد و به نمایندگان سیستان گفت: آقایان ....

گندم خبر, پرستو صالحی با انتشار ویدئویی از خود استاندار, فرماندار و نمایندگان سیستان را خطاب قرار داد و به نمایندگان سیستان گفت: آقایان نماینده حتما انتظار ندارید مردم مجدد به شما رای دهند? وقتی هیچ رسیدگی به وضعیت مردم‌ منطقه خودتان هم نمی کنید!

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه