به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد     گــنــدمــ پــرس:سالیان بسیاری ست که سیستان را نفس می کشیم، قدم به قدم بر خوان مهربانی اش دامن می گسترانیم و از پهن دشت بیکرانگی اش دانه بر می چینیم.   دام دیده می گسترانیم و از آبی سپهرش ؛ ماه […]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه