کرباسک

محور روستای بامری جهانتیغ به کرباسک و کرباسک به بزرگراه زابل به زاهدان توسط راه و شهرسازی زابل آسفالت و مردم کرباسک بعد از سالها به یکی از آرزوهای خود دست یافتند.

محور روستای بامری جهانتیغ به روستای کرباسک و کرباسک به بزرگراه زابل به زاهدان توسط اداره راه و شهرسازی زابل آسفالت و مردم کرباسک بعد از سالها به یکی از آرزوهای خود دست یافتند.

 

به گزارش گندم خبر, رئیس اداره راه و شهرسازی زابل در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: عملیات زیرسازی, آسفالت و خط کشی جاده روستای جهانتیغ به روستای کرباسک و کرباسک به بزرگراه زابل _ زاهدان به پایان رسید.

 

میری طول کل عملیات زیرسازی, آسفالت و خط کشی را ۴/۵ کیلومتر عنوان کرد و گفت: اعتبار این پروژه بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال بوده است و بعد از سالها مردم روستای کرباسک و جهانتیغ به یکی از آرزوهای دیرینه خود دست یافتند.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه