گندم پرس: رقص آیینی سیستان رقص دیرپایی است که پیشینه آن به بیش از سه هزار سال پیش می‌رسد ،داستان دو پهلوانی که رودرروی یکدیگر قرار میگیرند و سپربه‌سپر به رزم پهلوانی میپردازند تا یکی شکست بخورد و …    خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه